Are you there?

Denna film kom till inom delkursen ‘Skådespelaren och film’ på Masterprogrammet i teater, fördjupat skådespeleri vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Koncept: Johan Svensson
Skådespelare: Magdi Saleh, Johan Svensson

Avseende skådespeleriet har arbetsgången tagit den metod som jag undersöker i mitt masterprojekt, åtminstone tillämpliga komponenter, t ex ovisshet som grundförutsättning i scenisk framställningfördjupad kontakt och att svara an på det som de facto sker i den egna organismen.

Titeln hör både samman med filmens narrativ och med min metodiska approach som bygger på närvaron hos Den Andre.

Gunnar utan filter

GUF_fblongAUG_3Under våren och sensommaren 2015 har jag och SPECT. scenkonst arbetat med uppsättningen “Gunnar utan filter” av Bob Hansson. Pjäsen bygger på hans bok “Gunnar” från 2007 och handlar om den sjukpensionerade byggnadsarbetaren Gunnar som fått ett nytt hjärta. Föreställningen hade premiär på Lund Comedy Festival 4 september 2015 och spelas under hösten i Malmö och Lund.

Detta är SPECT. scenkonsts första regelrätta teateruppsättning, även om man gott kan säga att det bryts mot reglerna för hur man normalt arbetar med skådespeleri här. Åtminstone för min egen del. Jag är en av tre skådespelare som alla spelar Gunnar. Alla har vi inkorporerat hela texten, men har inte bestämt när vem säger vad eller hur. Vissa saker är grovt sett bestämda, men till största delen handlar det om improvisation inom givna ramar.

Sedan augusti 2013 har jag varit en del av SPECT. scenkonst, som under den här tiden fungerat som ett träningsforum för skådespeleri med metoden IMPROGESTALT i fokus. Metoden är framtagen av gruppens konstnärliga ledare Eva Wendt som är både regissör och gestaltterapeut. Som namnet på metoden antyder, är det en synergi mellan gestalterapeutisk metod och grepp från mer klassisk teaterimprovisation, framför allt inspirerad av Viola Spolins arbete.

spectscenkonst.se

SPECT. scenkonst

1932229_1422052764708844_2062455882_n

Jag har sedan i augusti 2013 haft den stora förmånen att tillhöra ett nytt teatersammanhang, som sprudlar av vilja, kreativitet och experimentlusta!

SPECT. scenkonst bildades hösten 2012 av en grupp erfarna teaterarbetare med Lund och Malmö som hemvist. Sex skådespelare, en regissör/spelledare och en scenograf samlas sedan dess i ett träningsforum som utforskar genom metoden IMPROGESTALT – närvaro och autentiskt uttryck i scenkonsten. Syftet med arbetet är att med metoden skapa meningsfulla möten både i föreställningar på scen men också i andra offentliga verksamheter. Verksamheten leds av Eva Wendt, regissör och gestaltterapeut med mera.

I SPECT. scenkonst ingår Eva Wendt, regi, Leif Persson, kostym/scenografi, och skådespelarna Suzanna Santrac, Eva Ekengren, Stina Lodén Nilsson, Jens Molander, Johan Svensson och Daniel Staley.

SPECT. scenkonst på Facebook!