Gunnar utan filter

GUF_fblongAUG_3Under våren och sensommaren 2015 har jag och SPECT. scenkonst arbetat med uppsättningen “Gunnar utan filter” av Bob Hansson. Pjäsen bygger på hans bok “Gunnar” från 2007 och handlar om den sjukpensionerade byggnadsarbetaren Gunnar som fått ett nytt hjärta. Föreställningen hade premiär på Lund Comedy Festival 4 september 2015 och spelas under hösten i Malmö och Lund.

Detta är SPECT. scenkonsts första regelrätta teateruppsättning, även om man gott kan säga att det bryts mot reglerna för hur man normalt arbetar med skådespeleri här. Åtminstone för min egen del. Jag är en av tre skådespelare som alla spelar Gunnar. Alla har vi inkorporerat hela texten, men har inte bestämt när vem säger vad eller hur. Vissa saker är grovt sett bestämda, men till största delen handlar det om improvisation inom givna ramar.

Sedan augusti 2013 har jag varit en del av SPECT. scenkonst, som under den här tiden fungerat som ett träningsforum för skådespeleri med metoden IMPROGESTALT i fokus. Metoden är framtagen av gruppens konstnärliga ledare Eva Wendt som är både regissör och gestaltterapeut. Som namnet på metoden antyder, är det en synergi mellan gestalterapeutisk metod och grepp från mer klassisk teaterimprovisation, framför allt inspirerad av Viola Spolins arbete.

spectscenkonst.se