Shakespeares magi

Under ett par dagar i december har jag varit i Växjö på Regionteatern Kronoberg-Blekinge och deltagit i en fortbildningskurs för skådespelare, Shakespeares magi, under ledning av förträfflige Mats Hellerstedt-Thorin.

Man fick sig en duvning i jamber, versmått och de i texten inneboende regianvisningarna, diskutera och workshoppa. Mycket tänkvärt och användbart och inte minst inspirerande för den som är mitt uppe i en Shakespeare-produktion.

Kursen arrangerades av Kulturkraft Syd, som är en fantastisk tillgång för det sydsvenska teater- och kulturlivet med mängder av fortbildningar för yrkesverksamma. Det känns som en stor lyx att inte bara få ta del av kunskapen som kurserna innehåller, utan också att träffa och lära känna kollegor som man kanske inte skulle träffat annars. Alla samtal som uppstår – och jag vill påstå att jag tillhör en talför yrkeskår – är ovärderliga och man får del av både yrkeskunnande och erfarenhet av allt det runt om som är skådespelarens vardag och verklighet.

Och jag gottar mig dessutom mer än gärna åt mina kollegors begåvning och briljans, när man t ex bara för en kort stund får vara Romeo i händerna på en duktig regissör.

TITUS ANDRONICUS 2013

Sedan våren 2012 har jag och kära kollegan i Teater Dictat, Sonja Lindblom, i god och maklig takt förberett vår uppsättning av Shakespeares Titus Andronicus. Under goda samtal om konst, skådespeleri och Livet i största allmänhet har vi närmat oss texten och skapat förutsättningar för en föreställning som ska få premiär någon gång under 2013.

Vi läser, leker, hittar på, förtvivlar en stund, skrattar oss fördärvade och undrar glatt för oss själva om det är en komedi eller tragedi som vi har gett namnet:

Sonja och Johan berättar den hiskeliga historien om
TITUS ANDRONICUS av William Shakespeare

Mer om detta arbete efterhand!

I ljudboksstudion.

Jag har nu i tre år flitigt frekventerat Bibliotekstjänsts inläsningsstudio i Lund och lika länge njutit av lyxen att få läsa böcker innan de kommit ut, eller när de är alldeles färska på bokmarknaden. Totalt har det hittills blivit över 100 titlar och närmare 400 bandtimmar.

Det är – åtminstone för min del – en speciell upplevelse att läsa högt med bara sig själv som sällskap i studion och den upplevelsen skiljer sig mycket från hur jag läser böcker privat.

Talböcker är inläsningar som s a s är undantag i upphovsrättslagen och finns på biblioteken till förmån för den som har någon funktionsnedsättning som hindrar ”vanlig” läsning. Det kan vara synnedsättning, dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

Ljudböcker är inläsningar av den typ man finner i affären eller på bibliotekets allmänna avdelningar. Båda sorterna förekommer i mitt inläsningsarbete och skillnaden för mig som inläsare är högst marginella och mest tekniska. Några av mina ljudboksinläsningar är utgivna på förlaget Storyside.

Ur höstens talboksskörd kan nämnas:
Hus vid världens ände – Åke Edvardsson
Försmådd – Hans Gunnarsson
Sandmannen – Lars Kepler
Pianostämmaren – Stefan Tegenfalk

God lyssning!